• Worldwide shipping
  • Weekly new collection
  • Ordered before 15.00h, is same day shipping!
Taal

Disclaimer

Deze website van Eve’s Fashion, afbeeldingen, teksten en alle overige onderdelen zijn exclusief eigendom van Eve’s Fashion. Het is niet toegestaan om (delen van) deze website te kopiëren, op te slaan of openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van Eve’s Fashion. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Eve’s Fashion doet elke keer weer haar best om de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Toch is het mogelijk ondanks onze zorg en aandacht dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Eve’s Fashion behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of te wijzigen, zonder enige kennisgeving door te voeren. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij Eve’s Fashion.